577 mln zł przychodów w 2015 roku dzięki silnemu wzrostowi sprzedaży dla e-commerce i udanemu uruchomieniu usługi InPost Kurier

  • Przychody Grupy InPost w 2015 roku wyniosły 577 mln zł i wzrosły o 30%. W samym IV kwartale przychody wyniosły 168 mln zł po wzroście o 24%. Kluczowa dla przychodów była bardzo wysoka dynamika całorocznej sprzedaży usług dla sektora e‑commerce na poziomie 270% r/r oraz dobry start usług kurierskich, które na koniec roku osiągnęły przychody w wysokości 53 mln zł.
  • Znaczny wzrost przychodów zanotował także sektor MSP, który odnotował poprawę o 21%, natomiast przychody z całego sektora publicznego wykazały wyższą dynamikę niż przychody z samego kontraktu SiP – odpowiednio wzrost o 17% i 6%.
  • EBITDA wyniosła w całym roku 32 mln zł po wzroście o 12%, natomiast w IV kwartale osiągnęła 7 mln zł (spadek o 49%). Wzrost w 2015 roku został osiągnięty pomimo negatywnego wpływu wyceny aktywa z tytułu kontraktu na obsługę Sądów i Prokuratur w wysokości 13 mln zł (w porównaniu z dodatnim wpływem rozpoznania tego aktywa o wartości 19 mln zł w roku 2014) oraz pierwszych miesięcy funkcjonowania usługi kurierskiej, które obciążyły wynik kwotą 1,2 mln zł. Usługa kurierska zaczęła pozytywnie wpływać na EBITDA już w czwartym kwartale.
  • Spółka nadal utrzymuje silną dynamikę wzrostów dostaw do Paczkomatów® InPost, które w 2015 roku osiągnęły poziom 12,9 mln szt., po wzroście o 83%.
  • Stabilnie rósł wolumen obsługiwanych przesyłek: spółka zakończyła rok z obsługą 368 mln przesyłek przy wzroście o 27%.

 

Sebastian Anioł, prezes Grupy InPost:

„Rok 2015 by bardzo ważny dla Grupy InPost i wyznaczał kolejne kierunki ekspansji i rozwoju. Przede wszystkim miał miejsce debiut giełdowy spółki InPost. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem było uruchomienie obsługi logistycznej usług kurierskich, które biją rekordy popularności. Ponadto w 2015 r. z sukcesem rozwijane były dedykowane rozwiązania dla platformy Allegro – ‘Allegro InPost Polecony’, ‘Allegro Paczkomaty® InPost’, wprowadzono nową, obsługiwaną logistycznie przez InPost SA usługę ‘Allegro Kurier InPost’, nadal też pracujemy nad rozwojem dostaw wielokanałowych. Uruchomiliśmy także inną nową usługę – E-commerce Polecony InPost – dedykowaną klientom sklepów internetowych. Poza tym zakończyliśmy wdrażanie systemu EPO, który działa już na terenie całego kraju. Wszystkie te działania zostały docenione przez rynek i klientów i miały one istotny wpływ na zwiększenie przychodów z sektora e-commerce.”

W 2015 roku Grupa zanotowała wzrost liczby przesyłek we wszystkich kanałach sprzedaży o 27% (do 368 mln), w porównaniu do 2014 roku. Największą – 83% – dynamikę odnotowano w sektorze Paczkomatów® InPost (12,9 mln dostarczonych paczek), natomiast listy polecone – w tym Allegro – zanotowały 36% wzrost rok do roku. W 2015 roku Grupa skoncentrowała się przede wszystkim na rozbudowie szerokiej oferty dla rynku e-commerce. Wprowadzona została usługa kurierska, która w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy działania obsłużyła już 3,2 mln przesyłek. O sukcesie tej usługi świadczy fakt, że taki poziom wolumenów był osiągany przez porównywalne firmy kurierskie w przeszłości po 7-8 latach działalności, a wzrost tydzień do tygodnia jest utrzymywany na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent.

„Na początku 2016 roku wdrożyliśmy usługę dynamicznego przekierowania, która daje możliwość darmowej zmiany miejsca odbioru przesyłek kurierskich InPost – wyznaczonym przez siebie Paczkomacie® InPost lub Punkcie Obsługi Klienta, co doskonale wpisuje się w strategię wielokanałowych dostaw i ich optymalizacji.

Nadal rozszerzamy ofertę i skupiamy się na rokującym sektorze e-commerce. Naszym zdaniem sektor ten ma obecnie największe perspektywy wzrostu na polskim rynku i jako taki jest potencjalnym źródłem zwiększania wartości sprzedaży spółki także w nadchodzących kwartałach.”

Źródło – inpost.pl

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.