Deutsche Post DHL osiąga poziom referencyjny dla zielonej energii

Deutsche Post DHL, wiodąca na świecie grupa pocztowo-logistyczna, osiągnęła kolejny kamień milowy swojego programu ekologicznego GoGreen: ponad 60% jej globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną jest obecnie pokrywane ze źródeł odnawialnych.

W ciągu minionych dwóch lat firma zwiększyła swój udział zielonej energii o połowę – z 42% w 2012 r. do ponad 60% w 2014 r. Obecnie Deutsche Post DHL wykorzystuje zieloną energię w ponad 90% na przykład w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i we Francji. Te zmiany na lepsze są częścią holistycznej koncepcji spółki, których celem jest zmniejszenie wpływu działalności na środowisko: Deutsche Post DHL wdraża w ramach programu GoGreen technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii („mniejsze spalanie”) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez działania skoncentrowane na przestawieniu się na źródła energii odnawialnej („czyste spalanie”).

„Zrównoważony rozwój przyjazny dla środowiska jest integralną częścią strategii naszej firmy. Nasze wysiłki oraz postępy, jakie czynimy, by stać się firmą przyjazną dla środowiska, są z jednej strony znakiem szacunku dla świata, w którym żyjemy, a z drugiej strony odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Cieszymy się zatem, że udało nam się osiągnąć kolejny cel w naszym planie programu GoGreen, poprzez zwiększenie wykorzystania zielonej energii w całej Grupie do ponad 60 procent” – powiedział Christof Ehrhart, Wiceprezes Wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności w Deutsche Post DHL.

W minionych latach firmie Deutsche Post DHL stale udawało się zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych. W 2010 r. udział ten wynosił 37 % całości zużycia w Grupie. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom w minionym roku Grupie udało się uniknąć wyemitowania ponad 450 000 CO2. W oparciu o dostępność zielonej energii na rynku oraz względy ekonomiczne, Grupa koncentruje się na Europie i Ameryce Północnej. Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, Deutsche Post DHL głównie korzysta z Gwarancji Pochodzenia Energii Odnawialnej (GoOs) oraz Certyfikatów Energii Odnawialnej (RECS) jako instrumentów pozwalających na śledzenie i zapewnianie spełnienia wymagań firmy: Energia elektryczna ze źródeł w 100% odnawialnych, które są zgodne z transparentnym i zweryfikowanym podejściem, ze sprawdzonymi korzyściami dla środowiska w odniesieniu do bilansu CO2. W nadchodzących latach firma będzie dążyć do dalszego zwiększania udziału zielonej energii w innych regionach, na przykład w regionie Azji i Pacyfiku, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagane warunki.

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.