DHL Express uhonorowany certyfikatem Top Employer Global 2016

DHL Express, światowy lider na rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych, otrzymał po raz kolejny certyfikat idealnego pracodawcy na świecie. DHL Express jako jedna z ośmiu firm, otrzymała globalny certyfikat Top Employer 2016 i jest jedyną organizacją, której przyznano ten prestiżowy tytuł na wszystkich kontynentach świata drugi rok z rzędu. „Top Employers Global Certification” to program organizowany przez Top Employers Institute – organizację, której zadaniem jest uhonorowanie pracodawców tworzących na skalę globalną doskonałe warunki rozwoju własnych pracowników, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. DHL Express w Polsce uhonorowano tytułem idealnego pracodawcy Top Employer 2016 w ramach globalnego procesu certyfikacyjnego.

Tomasz Buraś, dyrektor zarządzający DHL Express: „Przyznanie DHL Express Globalnego Certyfikatu Top Employer 2016 jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz uznaniem dla polityki personalnej prowadzonej w DHL Express. Integralną częścią globalnego programu rozwoju DHL Express jest kształtowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, koncentrującego się na ludziach – na budowaniu zaangażowania, wzmacnianiu kompetencji i przywiązania do organizacji najbardziej utalentowanych specjalistów w branży międzynarodowych przesyłek ekspresowych. Udział w procesie Globalnej Certyfikacji Top Employer pozwala na zestawienie naszych działań z najlepszymi praktykami HR stosowanymi na całym świecie, a jednocześnie wskazuje obszary wymagające udoskonalenia w naszej organizacji. Przyznane DHL Express wyróżnienie jest dowodem uznania dla codziennych starań zespołu HR oraz kadry kierowniczej, jakie podejmują, aby być Pracodawcą Pierwszego Wyboru.”

Maja Chabińska-Rossakowska, dyrektor ds. personalnych i komunikacji oraz członek zarządu DHL Express w Polsce: „Jak znaczącą rolę w naszej organizacji odgrywają motywacja, zaangażowanie i kompetencje pracowników potwierdza przyznany DHL Express certyfikat Top Employer Global 2016. To wyróżnienie jest ukoronowaniem wieloletniej i świadomie prowadzonej polityki personalnej, opartej na tworzeniu dobrego klimatu w pracy i budowaniu zaufania pracowników do organizacji. Oferujemy szeroki wachlarz inicjatyw i działań – począwszy od tygodni Appreciation Weeks, w ramach których kierownictwo wyraża swoje podziękowania pracownikom, poprzez wielokrotnie nagradzany program rozwoju „Certyfikowany Specjalista Międzynarodowy”, a na inicjatywach propagujących aktywne wspieranie metod rozpoznawania, rozwijania i motywowania naszych pracowników kończąc. Globalna Certyfikacja Top Employer 2016 jest kolejnym potwierdzeniem tego, że podejmowane przez naszą firmę inicjatywy wzmacniają nasz wizerunek jako atrakcyjnego Pracodawcy Pierwszego Wyboru”.

Zdaniem David’a Plink’a, CEO w Top Employers Institute “Celem Top Employers Institute jest realizowanie wnikliwego procesu wskazywania i certyfikowania organizacji, które stwarzają doskonałe warunki rozwoju dla pracowników. Gratulujemy firmie DHL Express spójności w zdobyciu Globalnego Certyfikatu Top Employer drugi rok z rzędu oraz potwierdzonego tym samym wyraźnego zaangażowania w doskonalenie praktyk HR na wszystkich kontynentach świata”.

W ramach Globalnej Certyfikacji Top Employer 2016 firma DHL Express otrzymała certyfikat w 43 krajach na wszystkich kontynentach świata – to rekord pod względem liczby certyfikatów przyznanych dotychczas przez Top Employer Institute jakiejkolwiek innej organizacji na świecie. Firma uplasowała się szczególnie wysoko w kategoriach takich jak „Strategia talentów”, „Rozwój kierownictwa”, „Zarządzanie wydajnością”, a także „Kształcenie i rozwój”.

Top Employers Institute co roku przeprowadza ogólnoświatowe badanie najlepszych praktyk HR. Do kluczowych obszarów poddanych wnikliwej analizie należą: rozwój kadry kierowniczej, zarządzanie wydajnością, zarządzanie karierą i zmianami na stanowiskach, odszkodowania i świadczenia, planowanie zatrudnienia, strategie talentów, wdrażanie pracowników oraz kształcenie, rozwój i kultura.

Źródło – www.dhl.com.pl

kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.