DHL stawia inteligentnym umysłom wyzwanie polegające na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu robotyki i ekologii

DHL zainicjował dwa konkursy z dziedziny innowacyjności i zaprasza do wzięcia w nich udziału wynalazców oraz wizjonerów na całym świecie. Uczestnicy mają wygenerować nowe koncepcje w obszarach logistyki zrównoważonej lub robotyki. Przystąpić do konkursów mogą uniwersytety, studenci, firmy oraz każda osoba powyżej 18 lat, przesyłając w terminie do 28 września dokument w formie pisemnej oraz wideo objaśniające dany pomysł.

Pierwszy konkurs o nazwie „Fair and Responsible Challenge” wymaga od wizjonerów opracowania projektu koncepcji z zakresu tworzenia rozwiązań logistycznych dla świata przyszłości. Do najbardziej oczekiwanych należą praktyczne pomysły i rozwiązania poświęcone problemom środowiskowo-społecznym oraz rozwiązujące takie problemy poprzez nowoczesne i nowatorskie modele biznesowe oparte na logistyce. Koncepcje mogą być powiązane z wykorzystywaniem logistyki do ułatwiania procesów gospodarki obiegowej bądź ze stosowaniem globalnych sieci transportowych do zapewniania sprawiedliwego handlu i produkcji. Pomysł może dotyczyć dowolnej rzeczy, począwszy od nowego produktu, poprzez rozwiązanie serwisowe, a na opakowaniu kończąc. Zasada ta obowiązuje tak długo, jak dana koncepcja generuje wartość dla społeczeństwa, środowiska i biznesu.

– Jesteśmy przekonani, że zaradność wynika z czynienia dobra. Wyzwaniem jest tutaj podejście do zagadnienia sprawiedliwości i odpowiedzialności w sposób ukierunkowany na biznes. Zgodnie z naszą koncepcją firmy powinny koncentrować się na tworzeniu wartości współdzielonej, przekształcającej wyzwania środowiskowo-społeczne na zrównoważone, sprawiedliwe i potencjalnie korzystne modele biznesowe. Celem „Fair and Responsible Challenge” jest znalezienie nowoczesnych i innowacyjnych pomysłów w ramach realizacji tejże wizji – twierdzi Bill Meahl, dyrektor ds. handlowych, DHL.

Drugim konkursem jest „Robotics Challange”. Jego celem jest opracowanie prototypu samojezdnego pojazdu dostawczego, który będzie w sposób samodzielny towarzyszył personelowi w końcowym etapie dostawy.

– Nasi współpracownicy muszą radzić sobie z ręczną dostawą coraz większej liczby paczek. Ponieważ na ulicach miast nasi kurierzy muszą nadal przenosić wszystkie przesyłki ręcznie, zachęcamy do opracowania koncepcji ułatwiających ich pracę – kontynuuje Meahl. Prototypy zgłoszone do konkursu muszą zapewniać zdolność pokonywania zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich o typowym ukształtowaniu terenu.

Każdy pomysł zgłoszony do konkursu zostanie poddany przeglądowi w ramach selekcji wstępnej w oparciu o cechy, takie jak funkcjonalność, zdolność radzenia sobie z danym problemem oraz poziom wykonalności komercyjnej. W kolejnym etapie panel ekspertów z dziedziny logistyki wybierze trzech finalistów w obu konkursach. W Dniu Innowacji, tj. 17 listopada, będą oni mogli zaprezentować swoje pomysły lub prototypy przed gronem 180 specjalistów ds. łańcucha dostaw. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach głosowania. Pomysł z najwyższą liczbą głosów zostanie ogłoszony zwycięzcą DHL Innovation Challenge, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 euro oraz możliwość prezentacji w Centrach Innowacji DHL w Niemczech (Troisdorf) i Singapurze. Dodatkowo DHL zaprosi zwycięzców do dyskusji na temat szans realizacji ich pomysłów w ramach wspólnego testu słuszności koncepcji.

Źródło – www.dhl.com.pl/pl.html

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.