inpost traci kontrakt na sądowe listy

Centrum Zakupów dla Sądownictwa unieważniło wygrany przez InPost kontrakt na wartą 33 mln zł obsługę korespondencji rządowej. Po dwóch latach sądowy kontrakt traci giełdowy InPost i zależna od niego PGP, dla których był on solidnym źródłem przychodów, a przesyłki nadal będzie dostarczać Poczta Polska.

– Jest to sytuacja absolutnie bezprecedensowa, to są kpiny z wolnego rynku i zaufania przedsiębiorcy do państwa – mówi Krystian Szostak, członek zarządu InPost.

Wpływ na taki rozwój sytuacji mógł mieć opublikowany pod koniec ub. roku raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej ws. doręczanych przez InPost od początku 2014 r. przesyłek sądowych. Zawierał on m.in. takie uwagi jak:  dostarczanie przesyłek osobom nieuprawnionym, niezapewnienie warunków do przestrzegania tajemnicy pocztowej czy przechowywanie przesyłek bez należytego zabezpieczenia przed utratą lub zniszczeniem.

„Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie wymagania. Zamawiający zawrze umowę po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. O dokładnym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem” – głosi komunikat Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Tym razem oprócz ceny liczyć się będzie m.in. to, czy operator zatrudnia pracowników na etatach. Tymczasem InPost większość swoich pracowników zatrudnia na tzw. umowach śmieciowych.

Jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu, przedstawiciele InPostu zapowiedzieli, że będą walczyć z Pocztą Polską na drodze sądowej.

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.