Poczta Polska porozumiała się ze Związkami Zawodowymi w sprawie płac

Silna pozycja biznesowa, skuteczne konkurowanie o rynek i możliwość szybkiego reagowania na zmiany – takie możliwości otwiera Poczcie Polskiej nowoczesny system wynagrodzeń. 18 marca br. Poczta Polska oraz Związki Zawodowe działające w Spółce podpisały nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) i Regulamin premiowania. Nowe zasady przewidują premiowanie powiązane z efektami pracy pracowników. Poczta Polska pozostaje pracodawcą społecznie odpowiedzialnym preferującym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

– Rynek pocztowy zmienia się bardzo dynamicznie. Poczta Polska, firma o ponad 400-letniej tradycji i największy w kraju pracodawca jest tą, który gwarantuje nam bezpieczeństwo i jakość usług. Nowy system umożliwi Poczcie Polskiej skuteczną budowę konkurencyjnej pozycji na rynku popartą doświadczeniem i zaufaniem do usług Spółki – mówi Andrzej Halicki, minister Administracji i Cyfryzacji, który nadzoruje Pocztę Polską z ramienia Skarbu Państwa.

Podpisane porozumienie, które zakłada m.in. wynagradzanie za efekty oznacza, że Poczta Polska ma już wszystkie atuty niezbędne do sprostania oczekiwaniom rynku. Dla spółki to strategiczny krok w kierunku stworzenia systemowych możliwości reagowania na zmiany rynkowe i umocnienia dotychczasowej pozycji w segmencie listowym, rosnących rynkach paczek, usług bankowo – ubezpieczeniowych oraz korespondencji cyfrowej. Największa sieć usług pocztowych w Polsce gotowa jest na wykonywanie ambitnych zadań.

– Poczta Polska wykonała fundamentalny dla przyszłości Spółki krok w kierunku zmiany sposobu funkcjonowania. Po unowocześnieniu oferty biznesowej wprowadzamy do firmy nowe rozwiązania dla naszych pracowników premiujące aktywną postawę i efektywność. Poczta Polska to dzisiaj firma, która łączy premiowanie za efektywność z zatrudnianiem swoich pracowników na umowach o pracę gwarantujących pełną ochronę socjalną. Umiejętność osiągania kompromisu dobrego dla Poczty Polskiej i pracowników to dobry prognostyk przed wyzwaniami jakie czekają Pocztę Polską w najbliższej przyszłości, w tym między innymi w zbliżającym się rozstrzygnięciu konkursu na operatora wyznaczonego – mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Doświadczenia innych pracodawców, w których obowiązują układy zbiorowe, pokazują że negocjacje układowe trwają zazwyczaj wielokrotnie dłużej niż w Poczcie Polskiej. Partnerzy społeczni w Poczcie Polskiej wysyłają jasny sygnał – jesteśmy razem, zdeterminowani walczyć o wspólny sukces Poczty Polskiej.

– Najważniejsze zmiany w nowym ZUZP to wprowadzenie premii zależnej od realizacji zadań premiowych oraz prowizji zależnej od wyników sprzedaży. Poczta Polska wprowadza także nowe zasady zaszeregowań stanowisk w Poczcie i nowe kategorie zaszeregowania. Porozumienie zakłada także określenie nowych stawek premiowych i możliwość przyznania dodatkowej premii rocznej, jeśli wynik Spółki będzie wyższy niż planowany – mówi Andrzej Nitecki – szef zespołu negocjacyjnego, dyrektor HR w Poczcie Polskiej.

Nowy ZUZP to rozwiązanie łączące zarówno potrzeby pracowników dążących do utrzymania historycznie uzasadnionych uprawnień jak i wymogi nowoczesnego pracodawcy. Utrzymano fundamentalnie ważne dodatki stażowy i premię roczną oraz wprowadzono dodatki nowe pozostające w dyspozycji pracodawcy.

– Mam nadzieję, że fakt podpisania układu zbiorowego i Regulaminu premiowania zdecydowanie zwiększy szanse Poczty Polskiej na zwycięstwo w konkursie na operatora wyznaczonego. Ufam, że zapewnienia Pracodawcy dotyczące poziomu i relacji wynagrodzeń Naczelników, kierowników zmian i kierowników eksploatacji zostaną dochowane i nie stracą oni na wprowadzeniu tych nowych regulacji. Jesteśmy świadomi, że czeka nas jeszcze wiele pracy w ciągu najbliższych miesięcy w zespole wartościowania, który ma uporządkować tabele wynagrodzeń oraz przy uzgadnianiu Regulaminu wynagradzania dla kadry kierowniczej – mówi Sławomir Redmer, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

– W obecności Ministra, Andrzeja Halickiego strony układu zbiorowego złożyły dzisiaj podpisy pod dokumentem, nasza Komisja podjęła decyzję, że „Solidarność” będzie sygnatariuszem układu. Traktujemy to w obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej, jako zdrowy kompromis podjęty w interesie większości członków Związku i pracowników. Ocaliliśmy wiele uprawnień pracowniczych ponad zapisy kodeksu pracy. Teraz przed naszym Związkiem i tymi, którzy zechcą nas wspierać, praca nad przywróceniem wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej do należnego im poziomu – mówi Bogumił Nowicki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej

– Dziękuję zespołowi pracowników, którzy brali udział w rokowaniach. Mam nadzieję, że Prezes Poczty Polskiej, jednej z największych polskich spółek, będzie stał na straży porządku i przestrzegania zapisów, które nie będą wykorzystywane inaczej jak to ustaliliśmy w czasie negocjacji – zaznaczył Krzysztof Fidelis, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Straż Pocztowa”.

kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.