Podsumowanie drugiego roku akcji „Dostrzegamy Innych Ludzi” DHL

DHL prowadzi już od dwóch lat w ramach swojej fundacji „Dostrzegamy Innych Ludzi” działania, które mają na celu pomoc materialną, finansową oraz wolontariat pracowniczy. Firma DHL Express (Poland), która należy do Grupy DHL podsumowuje 26 marca 2014 roku drugą rocznicę działalności fundacji.

W tym okresie zrealizowano przeszło dwadzieścia zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych projektów skierowanych przede wszystkim do najmłodszych wychowanków placówek, w tym szpitali. Prowadzono zbiórki krwi, wycieczki, zbiórki prezentów z okazji Dnia Dziecka, aukcje świąteczne, regularne zbiórki plastikowych nakrętek i korków. Akcje prowadzone były między innymi z Fundacją Gajusz, z Fundacją Słonie na Balkonie, Pracownią Alternatywnego Wychowania, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku.

Korporacja wskazuje na swoją odpowiedzialność społeczną. DHL nie tylko prowadzi obecnie działania w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji, ale dodatkowo skupia się na działalności dobroczynnej.

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.