GLS po raz drugi publikuje raport na temat zrównoważonego rozwoju.

W raporcie “ThinkGLS. ThinkResponsible.” GLS prezentuje najważniejsze z podejmowanych przez Grupę działań dotyczących zarówno odpowiedzialności społecznej, jak i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa GLS w latach finansowych 2013/14 i 2014/15 kontynuowała swoją odpowiedzialną działalność rozszerzając jej skalę. Główne obszary zainteresowania to kwestie ekonomiczne, dbałość o środowisko oraz zaangażowanie społeczne.

Równowaga ekologiczna: znaczący postęp

Dzięki działaniom w zakresie ochrony środowiska podejmowanym we wszystkich krajach Grupy, GLS poczynił znaczący postęp w obszarze zachowania równowagi ekologicznej w wielu aspektach prowadzonej działalności. Nie zmienił tego fakt, że liczba przesyłek wzrósł o prawie 15 procent, a GLS powiększył swoją sieć o 21 nowych filii i około 1000 pojazdów.

  • Zużycie energii cieplnej: spadło o prawie 9 procent
  • Zużycie wody: obniżono o ok. 23 procent
  • Udział pojazdów spełniających normę Euro 4 i powyżej: wzrósł z około 77 do 84 procent

Rozszerzenie działań społecznych

Na terenie całej Europy poszczególne kraje Grupy wspierają lokalne projekty charytatywne. Raport na temat zrównoważonego rozwoju stanowi kompleksowe sprawozdanie z podejmowanych przez GLS działań społecznych, w tym także działań polegających na udzielaniu wsparcia finansowego organizacjom pożytku publicznego.

GLS nieustannie wzmacnia atrakcyjność miejsca pracy m.in. poprzez

organizację szkoleń i wsparcie rozwoju zawodowego. Dzięki przeprowadzanym ankietom na bieżąco poznaje także potrzeby swoich pracowników. Kooperacja z firmami transportowymi i programy partnerskie pomagają umocnić ducha współpracy.

Wsparcie dialogu

Aby zapewnić wysoką jakość opracowania raportu na temat zrównoważonego rozwoju GLS, w procesie jego tworzenia skorzystano z najlepszych międzynarodowych standardów, wytycznych Global Reporting Initiative – GRI. Raport jest publikowany co dwa lata i przyczynia się do zintensyfikowania dialogu pomiędzy GLS, jego partnerami i klientami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Źródło – https://gls-group.eu/PL/pl/home

otwórz serwis kurierski
kokoma

kurier2.pl to pierwszy w Polsce portal poświęcony tematyce brokerów kurierskich. Wszystko co powinieneś wiedzieć o przesyłkach kurierskich: porady, aktualności, punkty kurierskie, firmy kurierskie, wywiady i ciekawostki w jednym miejscu.